Vyhledávání

Kontakt

MUDr. Martina Milkovičová

náš Medevio profil:
https://my.medevio.cz/mudr-milkovicova

adresa ordinace:
Tyršova 394, 513 01 Semily

Telefon:+420 481 624 108
Mobil:+420 602 191 383

detska.ambulance@seznam.cz

   OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2009 Sb. ve znění Vyhlášky 299/2010 Sb.
o očkování proti infekčním nemocem, s účinností od 1.11.2010

Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění, povinné.

           

                Věk dítěte                                                                                   Očkovací látka

od 9. týdne

1. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa

za měsíc po 1. dávce

2. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa

za měsíc po 2. dávce

3. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa

 

nejdříve za 6 měsíců po 3. dávce

4. dávka

(nejpozději do 18 měsíců věku)

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa


 

od 15. měsíce
1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky

Priorix

21. -25. měsíc, event. později

přeočkování

spalničky, příušnice a zarděnky

Priorix

od dovršení 5. do dovršení 6. roku

přeočkování

záškrt, tetanus a dávivý kašel

Infanrix

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

5. dávka - přeočkování

přenosná dětská obrna,záškrt, tetanus, dávivý kašel

Boostrix Polio

od dovršení 12. do dovršení 13. roku

virová hepatitida B - pouze u dětí, které nebyly očkovány       v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců).

Engerix B paed.

od dovršení 14. do dovršení 15. roku

tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

Tetavax

Od dovršení 25. do dovršení 26. roku

tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

Tetavax

Plošné očkování novorozenců proti TBC je zrušeno, nadále se očkují pouze děti z rizikových skupin.

Od 13. měsíce je možné nepovinné státem hrazené očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním.