Očkování povinná a nepovinná

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2009 Sb. ve znění Vyhlášky 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, s účinností od 1. 11. 2010. Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinné.

💉 Plošné očkování novorozenců proti TBC je zrušeno, nadále se očkují pouze děti z rizikových skupin.

💉 Od 13. měsíce je možné nepovinné státem hrazené očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním.


Očkování doporučená